Η Ericsson ολοκλήρωσε την πρώτη ζωντανή επίδειξη τεχνολογίας VDSL2, η οποία επιτυγχάνει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μεγαλύτερες του 0,5 Gbps.

Έτσι οι πάροχοι θα μπορούν να προσφέρουν διασύνδεση χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης σε ολοένα και περισσότερους πελάτες κινητής τηλεφωνίας με βασική ζεύξη, εταιρικούς χρήστες και οικιακούς πελάτες.

Στην επίδειξη της Ericsson επιτεύχθηκαν ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μεγαλύτερες των 0,5 Gbps μέσω συνεστραμμένων ζευγών χαλκού, με την πλέον πρόσφατη τεχνολογία για σύζευξη γραμμών (line bonding) και ακύρωση συνακρόασης (crosstalk cancellation) για το DSL, τεχνολογία γνωστή και ως “vectorized” VDSL2.

Η τεχνολογία είναι κατάλληλη για επεκτάσεις οπτικών ινών, συνδυάζοντας την οπτική ίνα με χαλκό στο τελευταίο μίλι ως βασική ζεύξη.Αυτή η τεχνολογία VDSL2 προσφέρει αδύνατες μέχρι σήμερα ταχύτητες σε υπάρχουσες γραμμές χαλκού, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για τους παρόχους να προσφέρουν στους πελάτες τους ευρυζωνικές υπηρεσίες όπως η IPTV.