Το Ericsson Expert Analytics (έκδοση 16.1)επεκτείνει τη λύση της Ericsson για τη διαχείριση της εμπειρίας των πελατών στα δίκτυα συνδυασμένων προσφορών (multi-play).

Η νέα έκδοση προσφέρει στους παρόχους μια ολιστική και σφαιρική εικόνα της εμπειρίας των πελατών σε σταθερά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και δίκτυα multi-play. Η Ericsson Expert Analytics είναι μια αναλυτική από άκρου εις άκρο λύση πραγματικού χρόνου για δεδομένα μεγάλου όγκου (Big Data), με μοναδικές εφαρμογές που καλύπτουν τις ανάγκες πολλών οργανισμών, από τη μηχανολογία, τις υπηρεσίες υποστήριξης και την εξυπηρέτηση πελατών έως το μάρκετινγκ και τη διαχείριση προϊόντων Επιπλέον, βοηθά τους οργανισμούς να προβλέπουν την ικανοποίηση των πελατών, να ανιχνεύουν τυχόν προβλήματα στην εμπειρία τους, να κατανοούν τις γενεσιουργές αιτίες και να προβαίνουν αυτομάτως στην καλύτερη ενέργεια για τη βελτίωση της εμπειρίας και τη λειτουργική αποδοτικότητα.