Την CGSoft και την σουίτα εφαρμογών Thesis Property Suite επέλεξε η Εθνική Τράπεζα για τη διαχείριση του συνόλου του χαρτοφυλακίου των ακίνητων που διαθέτει, διαχειρίζεται ή και όσων ακόμη σκοπεύει να αποκτήσει, καθώς και για την αυτοματοποιημένη διαχείριση όλων των συναφών/σχετικών ροών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εμπλέκουν εξωτερικούς συνεργάτες της Τράπεζας, με στόχο να προσφέρει ταχύτατες, υψηλού επιπέδου και απολύτως ασφαλείς υπηρεσίες.

Η απόφαση αυτή της ΕΤΕ, ήταν αποτέλεσμα αναλυτικής σύγκρισης μεταξύ των διαθέσιμων εγχώριων και διεθνών λύσεων, προκειμένου να επιλεγεί η πλέον ικανή να αντιμετωπίσει με πληρότητα, ασφάλεια, ταχύτητα, τεχνολογική επάρκεια και βέλτιστο λόγο ποιότητας/τιμής τις ιδιαίτερα σύνθετες, αυξημένες, κρίσιμες και πιεστικές ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής αγοράς ακινήτων.