Το IBM Cloud υιοθέτησε η Eurobank με στόχο την παροχή νέων ψηφιακών υπηρεσιών στους πελάτες της. Η τράπεζα, στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα IBM Z Development & Test Environment (ZD&T) στο IBM Cloud για να δημιουργήσει και να δοκιμάσει βασικές τραπεζικές εφαρμογές. Πλέον, η τράπεζα μπορεί να παράσχει πολλαπλά και πλήρη περιβάλλοντα ανάπτυξης και δοκιμών, που διαθέτουν όλα τα σύγχρονα DevOps εργαλεία, επιταχύνοντας τους χρόνους ανάπτυξης των εφαρμογών και μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται για τη διάθεσή τους στην αγορά.

Τα εν λόγω περιβάλλοντα είναι πλήρως λειτουργικά και βρίσκονται σε διασύνδεση με τις onpremises υποδομές και εφαρμογές της τράπεζας. Αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη διαδικασία, η Eurobank κατάφερε να προχωρήσει με επιτυχία σε μια πλήρη, δοκιμαστική αναβάθμιση του συστήματος z/OS, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην παροχή των υπηρεσιών, επιταχύνοντας τη διάθεση των νέων εκδόσεων.