Η EXODUS ολοκλήρωσε με επιτυχία την αναβάθμιση του website της Δ.Ε.Η. (www.dei.com.gr).

Το νέο website σχεδιάστηκε από την EXODUS με γνώμονα τον πελατοκεντρικό προσανατολισμό του οργανισμού δίνοντας έμφαση στην υψηλή λειτουργικότητα και στη φιλικότητα προς τον χρήστη. Η αναβάθμιση υλοποιήθηκε με την πλατφόρμα eCentric, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της  Δ.Ε.Η. για ηλεκτρονική πρόσβαση στις υπηρεσίες της και άμεση ενημέρωση για τις δραστηριότητές της. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις εφαρμογές για ΑΜΕΑ. Στο αναβαθμισμένο website άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης  μπορούν να ενημερώνονται για τις δυνατότητες εξυπηρέτησής τους, τους τρόπους εξόφλησης των λογαριασμών τους και να έχουν άμεση επικοινωνία με το προσωπικό της Δ.Ε.Η.