Η EXODUS, συνδυάζοντας τη 10ετή εμπειρία και τεχνογνωσία της στον τομέα του Loan Origination και τις δυνατότητες της πλατφόρμας αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM) της Appian, δημιούργησε μία ειδική λύση, η οποία καλύπτει πλήρως την ανάγκη του ομίλου των Συνεταιριστικών Τραπεζών για Υλοποίηση Συστήματος Ροών Αιτημάτων Δανείων & Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης Εγγράφων.

Στόχος του έργου είναι η βελτιστοποίηση και επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των αιτήσεων τραπεζικών προϊόντων, η ελαχιστοποίηση του σχετικού λειτουργικού κόστους, η επίτευξη ομοιομορφίας των εργασιών για όλο το δίκτυο των Συνεταιριστικών Τραπεζών, αλλά και η βελτίωση της εσωτερικής πληροφόρησης σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε συνδυασμό με την πληθώρα δυνατοτήτων παραμετροποίησης του συστήματος αναμένεται να καλύψουν πλήρως τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο έργο.

Στο ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό σύγχρονο τραπεζικό περιβάλλον, οι Τράπεζες διαμορφώνουν ιδιαίτερες ανάγκες οι οποίες είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν από μία απλή εφαρμογή Loan Origination χωρίς την παρουσία μιας ισχυρής πλατφόρμας αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM). Το Loan Origination Solution (LOS) της EXODUS προσφέρει την απαιτούμενη λύση, η οποία συνδυάζει τις δυνατότητες της πλατφόρμας αυτοματοποίησης διαδικασιών της Appian (Enterprise ΒPM suite) με μια κάθετη εφαρμογή για Loan Origination.

Χρησιμοποιώντας σαν βάση την πλατφόρμα της Appian, η λύση παρέχει πολλαπλές δυνατότητες επεκτασιμότητας και προσαρμοστικότητας στις εκάστοτε ανάγκες του κάθε Τραπεζικού Οργανισμού. H πλατφόρμα αυτοματοποίησης διαδικασιών της Appian (Enterprise ΒPM suite)  συγκαταλέγεται – από διακεκριμένους αναλυτές όπως η Gartner και η Forrester – μεταξύ των κορυφαίων πλατφορμών BPM παγκοσμίως και διακρίνεται για τις εξειδικευμένες δυνατότητες που προσφέρει στον Τραπεζικό Τομέα.