Η ομάδα της ΕΥ δημιούργησε αφιλοκερδώς ένα εργαλείο, το οποίο αυτοματοποιεί τη διαδικασία ανάθεσης εφημεριών της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».

Με αυτόν τον τρόπο, η κλινική εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο, ενώ το εργαλείο εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα θα είναι άρτιο ως προς τους κανόνες, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ένα αίσθημα δικαιοσύνης και σεβασμού στις προτιμήσεις και τους προσωπικούς περιορισμούς των ιατρών σε εφημερία. Το πρόγραμμα επιτρέπει τη δημιουργία εντός λίγων λεπτών ενός πλήρους και ιδιαίτερα λεπτομερούς πλάνου εφημεριών μιας μεγάλης κλινικής 80 ιατρών, αυτοματοποιώντας μια παλιά, χρονοβόρα και ιδιαίτερα εργώδης διαδικασία. Πίσω από το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον του προγράμματος, κρύβεται ένα σύνθετο μοντέλο και ένας ισχυρός μηχανισμός βελτιστοποίησης, με ισχυρές δυνατότητες παραμετροποίησης.