Η EY αναγνωρίστηκε ως παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψηφιακής στρατηγικής, στο πλαίσιο της έκθεσης IDC MarketScape.

Το μοντέλο της έκθεσης IDC MarketSpace βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης, εξετάζοντας τις παγκόσμιες δυνατότητες και τις επιχειρησιακές στρατηγικές έντεκα διακεκριμένων παρόχων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνολογικά ζητήματα, εστιάζοντας, τόσο στη βραχυπρόθεσμη, όσο και στη μακροπρόθεσμη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηφιακής στρατηγικής στους πελάτες.

H έκθεση εξετάζει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής στρατηγικής, τόσο ως προς την «αναπτυξιακή ατζέντα» της επιχείρησης (την ανάγκη για αύξηση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας, με παράλληλη μείωση του κόστους), όσο και την «κοστολογική ατζέντα» (την ανάγκη αύξησης των εσόδων, ενίσχυσης των ταμειακών ροών και οικοδόμησης της εικόνας της επιχείρησης). Οι δυο αυτές κατηγορίες στόχων είναι, επί του παρόντος, εξίσου σημαντικές, σύμφωνα με την έκθεση της IDC, 2019 Worldwide Global Buyer Perception of Digital Strategy Consulting Services Providers Survey.

Σχολιάζοντας τη νέα αυτή διάκριση της ΕΥ, ο Αλέξανδρος Χρηστίδης, Επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, δηλώνει: «Η αναγνώριση της ΕΥ ως ηγέτη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηφιακής στρατηγικής, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους μας, καθώς έρχεται να επιβεβαιώσει την αναγνώριση από τους πελάτες μας παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα. Επενδύοντας διαρκώς στην καινοτομία, την τεχνολογία αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό, η ΕΥ στηρίζει τους πελάτες της στην ανάπτυξη της ψηφιακής τους στρατηγικής, σε μια εποχή δραστικού μετασχηματισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος».