Η FCA BANK υιοθέτησε τη λύση κανονιστικής συμμόρφωσης της Natech, για τον έλεγχο των πελατών της κατά τις συναλλαγές, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση με το νόμο, αύξηση της αξιοπιστίας και μείωση του ρίσκου.

Σχολιάζοντας στο NetFAX τη σύναψη αυτής της συνεργασίας, η Όλγα Διαμάντη, Υπεύθυνη επιχειρηματικής ανάπτυξης της Natech ανέφερε τα εξής: «Είμαστε χαρούμενοι για τη νέα μας αυτή συνεργασία… Είναι ένα έργο που ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και η τράπεζα λειτούργησε άμεσα το σύστημα μέσω της SaaS διαδικτυακής πλατφόρμας.

Έχουμε πετύχει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση της ανάγκης κανονιστικής συμμόρφωσης των τραπεζών με το σύστημα Καταπολέμησης Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, με λίστες υπόπτων και πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων αλλά και με λύσεις που καλύπτουν τους κατά καιρούς κανονισμούς της TτE και της ECB».