Η FEAC Engineering, μια ελληνική εταιρεία που ειδικεύεται στη μελέτη και ανάπτυξη προϊόντων & κατασκευών μέσω της ηλεκτρομηχανολογικής προσομοίωσης και συνεργάζεται με εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, αποτελεί το νέο μέλος του ναυτιλιακού ICT Cluster καινοτομίας «Στρατηγίς».

Η Στρατηγίς (Strategis) αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό με όραμα να γίνει ένα παγκόσμιο κέντρο έρευνας & ανάπτυξης εφαρμογών τεχνολογιών αιχμής, στρατηγικής και επιχειρηματικών μοντέλων για την έξυπνη ναυτιλία του μέλλοντος και τη γαλάζια οικονομία.