Στον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών της υποδομών προχωρά η Φίλιππος Νάκας ΑΒΕΕΤΕ, βάζοντας τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Η μελέτη του project έχει ξεκινήσει από την άνοιξη, για να ακολουθήσει η αξιολόγηση και η επιλογή της λύσης: «Επιλέξαμε μια υλοποίηση που θυμίζει cloud, αλλά είναι on-premise, με virtualization (VMware) όλης της υποδομής του data center μας» αναφέρει στο NetFax ο Γιώργος Θεολογίτης, ΙΤ & Ε-Commerce Manager της Φίλιππος Νάκας ΑΒΕΕΤΕ. Ήδη έχει γίνει (από το Σεπτέμβριο) η παραλαβή των νέων συστημάτων, «ενώ αυτή τη στιγμή πάνω από το 50% των servers έχουν μεταφερθεί στο VMware κι έγιναν virtual».

Η μετάπτωση από τον παλιό στο νέο file server έγινε μέσα σε μια παραγωγική ημέρα, χωρίς να επηρεαστεί καθόλου η εταιρική λειτουργία. Στο πλαίσιο του έργου, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με την Cosmos Business Systems, θα περάσουν όλα σε Windows Server 2016 και σε VMware virtualization, ενώ θα αντικατασταθούν όλοι οι παλιοί σταθμοί εργασίας με νέα συστήματα της HP – Thin Clients και Desktop PCs – εξοπλισμένα με τα Windows 10.

«Στόχος είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, πριν την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου» σημειώνει ο Γ. Θεολογίτης. Το επόμενο βήμα είναι η μεταφορά όλων των πληροφοριών στο κεντρικό ERP (Atlantis της Unisoft), ώστε όλα τα δεδομένα να είναι προσβάσιμα και να παρέχονται από ένα κεντρικό σημείο. Ήδη γίνονται συζητήσεις με την Bluedot, η οποία έχει αναπτύξει το CMS της εταιρείας, και την Unisoft, που έχει αναπτύξει το ERP, ώστε να προχωρήσει αυτή η ενοποίηση. Το project βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης, ενώ η υλοποίηση αναμένεται να γίνει το νέο έτος (Ιανουάριο) ώστε να μην συμπέσει με την χριστουγεννιάτικη περίοδο, κρίσιμη για το τζίρο της εταιρείας.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής θα είναι ιδιαίτερα δραστήρια και το νέο έτος: «Εξετάζεται η εγκατάσταση εξειδικευμένων εφαρμογών, οι οποίες θα βοηθήσουν την εταιρεία να επικεντρωθεί στους πελάτες της.  Όπως είναι ένα CRM». Όταν μπουν όλα στη σειρά τους «είναι πιθανό να εγκατασταθεί και μια λύση WMS, η οποία θα βοηθήσει πολύ τις εργασίες στην αποθήκη». Βάση για την υλοποίηση όλων των παραπάνω θα αποτελέσουν οι νέες πληροφοριακές υποδομές της εταιρείας, κάτι που καταδεικνύει την σπουδαιότητα του έργου που υλοποιεί η Διεύθυνση Πληροφορικής αυτήν την περίοδο.