Η FORTHcrs, προσανατολισμένη στην ολοκληρωτική κάλυψη των υπηρεσιών που προσφέρει σε ακτοπλοϊκές εταιρείες και τουριστικούς πράκτορες σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενισχύει τις διαδικασίες πληρωμών με τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας, διαθέτοντας ήδη την πλήρη πιστοποίηση Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) 3.0.

Η FORTHcrs ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαδικασίες πιστοποίησης από την VISA στα τέλη του 2014 και αποτελεί πλέον έναν από τους πέντε πιστοποιημένους οργανισμούς στην Ελλάδα, ως PCI DSS Service Provider. Το PCI-DSS είναι ένα διεθνές πρότυπο ασφαλείας που βοηθάει στην πρόληψη της απάτης στην χρήση δεδομένων και καρτών. Απαιτεί την ύπαρξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για διαχείριση δεδομένων πληρωμών. Η πιστοποίηση ενός οργανισμού στηρίζεται στον έλεγχο της δικτυακής υποδομής, του σχεδιασμού του λογισμικού, των πολιτικών ασφαλείας και τις ακολουθούμενες διαδικασίες. Η πιστοποίηση της FORTHcrs θα επιτρέψει στους πελάτες της να διαχειρίζονται με ασφάλεια πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών που εκδίδονται από οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό.