Η Forthnet επιβεβαίωσε την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς, υπό αυστηρότατους όρους εμπιστευτικότητας, για την απόκτηση της εταιρείας Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της η εταιρεία επισημαίνει ότι η υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς δε σημαίνει ότι αυτή θα γίνει δεκτή ούτε ότι, εφόσον γίνει δεκτή, στη συνέχεια θα υποβάλει δεσμευτική προσφορά. Σημειώνει, επίσης, ότι η υποβολή δεσμευτικής προσφοράς δε συνεπάγεται αυτοδίκαια και την αποδοχή της ούτε ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν σε σύναψη συμφωνίας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση “Σε κάθε περίπτωση, η Forthnet σημειώνει ότι θα επιδιώξει τον παραπάνω επιχειρηματικό στόχο μόνο εφ’ όσον κρίνει τελικά ότι η εν λόγω συναλλαγή θα είναι επωφελής για την ίδια την Εταιρεία και τους μετόχους της”.