Η Forthnet σχεδίασε την κατάλληλη λύση για τη φιλοξενία κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων (primary και disaster recovery) για την online διαχείριση των εκλογικών καταλόγων αξιοποιώντας τα υπερσύγχρονα data center της και παρέχοντας τις γνωστές και αξιόπιστες λύσεις φιλοξενίας Forthnet Dedicated Hosting και Forthnet Collocation Hosting.

Επιπλέον, εξασφάλισε τη διασύνδεση και real-time επικοινωνία 207 εκλογικών τμημάτων σε όλη την Ελλάδα με τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα εκλογικών καταλόγων μέσω της υπηρεσίας Forthnet MPLS VPN καθώς και τη διασύνδεση του Ομίλου PRC και της θυγατρικής της Converge  με το ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο που η Forthnet δημιούργησε για την διεξαγωγή των εκλογών.