Η Fugro Oceanor ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο με τίτλο “Δημιουργία, εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία δικτύου αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε πραγματικό χρόνο (real time)”, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Διαχείριση, αποκατάσταση και Αναβάθμιση του Διεθνούς σημασίας Υδροβιοτόπου του Αμβρακικού Κόλπου”. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 1.255.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.