Η Gartner ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της CEB καταβάλλοντας το ποσό - σε μετρητά και μετοχές - των 2,6 δισ. δολαρίων.

Αν συνυπολογιστεί και το καθαρό χρέος της CEB, της τάξης των 0,7 δις. δολαρίων, το συνολικό ποσό της εξαγοράς αγγίζει τα 3,3 δισ. δολάρια. Η απόκτηση της CEB ενισχύει περαιτέρω την ικανότητα της Gartner να προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της, βοηθώντας τους να πάρουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τις σωστές αποφάσεις. Η CEB είναι γνωστή για την παροχή best practices και talent management insights σε μια πληθώρα επιχειρηματικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων των Πωλήσεων, του HR (Human Resources), του Οικονομικού και Νομικού τμήματος των επιχειρήσεων.