Η Gennet ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση δικτύου ευρείας ζώνης, στην ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας συναλλαγών και εξατομικευμένου λογισμικού καθώς και σε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του δήμου Δεσκάτης. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στις 242.902 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.