Η Gennet ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο με τίτλο "παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω Infokiosks και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για τον πολιτή/επισκεπτή του Δήμου Ζαγοράς".

Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού και κάλυψη υπηρεσιών πληροφορικής για την παροχή περιεχομένου στους πολίτες/επισκέπτες του Δήμου. Η υλοποίηση του έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης του. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στις 217.601 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.