Η Globo ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την υλοποίηση του δημοτικού δικτύου WiFi HotSpots του Δήμου Χαλανδρίου.

Στα πλαίσια του έργου θα γίνει ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες του Δήμου σχετικές με θέματα εξυπηρέτησης τους, πολιτισμού, αθλητισμού και η ενοποίησή τους σε μια σύγχρονη Διαδικτυακή Θεματική Πύλη που θα είναι προσβάσιμη κυρίως μέσω κινητών συσκευών (Mobile Portal). Επίσης, μέσω του έργου θα γίνει η εγκατάσταση 15 wifi hotspots μέσω των οποίων οι χρήστες με υπηρεσίες βασισμένες στη θέση του χρήστη (Location Based Services) θα είναι σε θέση να ενημερώνονται για οτιδήποτε αφορά δράσεις του Δήμου Χαλανδρίου.

Στόχος είναι η ενοποίηση όλων των υφιστάμενων πυλών του Δήμου Χαλανδρίου σε μία ενιαία που θα αφορά κυρίως τις κινητές συσκευές των πολιτών που κινούνται στα όρια του Δήμου. Παράλληλα, η διαδικτυακή πύλη αναμένεται να διευκολύνει τη πρόσβαση των χρηστών σε θεματικό ψηφιοποιημένο περιεχόμενο αλλά και πληροφορίες, καθότι αξιοποιεί εναλλακτικά κανάλια πρόσβασης και παρέχει ενιαίο σημείο πρόσβασης στις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Υπενθυμίζεται πως η Globo ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στις 391.557 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.