Η hellas online ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι "Υλοποίηση VPN Δικτύου μεταξύ τoυ I.D.C., της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περ/κων Δ/νσεων και των Νομ/κων Γραφείων τoυ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.".

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 346.304 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.