Η επιχειρησιακή μονάδα HP Enterprise Services παρουσίασε μια νέα υπηρεσία information management και analytics (IM&A) που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους πελάτες να αντλήσουν πολύ γρήγορα αυξημένη αξία από τα κεφάλαια των Big Data, για να υποστηρίξουν τις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες εσόδων, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και να μειώσουν τους κινδύνους και τα κόστη.

Η νέα υπηρεσία HP Big Data Discovery Experience απλοποιεί και επιταχύνει την πορεία των πελατών προς την απελευθέρωση της αξίας των πληροφοριών τους και προσφέρει ένα επεκτάσιμο περιβάλλον όπου οι πελάτες μπορούν να εξερευνήσουν διαφορετικές τεχνολογίες για να επωφεληθούν από τις ειδικές γνώσεις που αντλήθηκαν από τα δικά τους δεδομένα. Αυτό τους επιτρέπει να περάσουν από τις υψηλού επιπέδου έννοιες των Big Data στην πραγματικότητα: στην αξιοποίησή τους και τη δράση με βάση την πληροφορία.