Η HP ανακοίνωσε την επέκταση του χαρτοφυλακίου HP Converged Cloud με νέες λύσεις για τη σουίτα VMware vCloud Suite 5.1.

Οι νέες λύσεις δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να μετατρέψουν τις παραδοσιακές υλοποιήσεις virtualization σε ανοιχτά, ιδιωτικά και υβριδικά περιβάλλοντα cloud, με μικρότερο ρίσκο και χαμηλότερη πολυπλοκότητα. Το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο HP Converged Cloud, το οποίο αναπτύχθηκε με βάση τις λύσεις HP Converged Infrastructure και HP Converged Management and Security, διαθέτει λύσεις βελτιστοποιημένες για τη σουίτα VMware vCloud Suite 5.1 και επιτρέπει στους πελάτες να μειώσουν την πολυπλοκότητα και να επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη διαχείριση περιβαλλόντων cloud με προπαραμετροποιημένες λύσεις, να επιταχύνουν την υιοθέτηση του cloud computing με ολοκληρωμένους ελέγχους ασφάλειας και να μειώσουν τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων.

Οι νέες δυνατότητες του διευρυμένου χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν την ενοποίηση της σουίτας VMware vCloud Suite 5.1 με τη λύση HP CloudSystem, την υπηρεσία ασφαλείας HP Cloud Protection Program and Consulting Services, την λύση PCI Compliance Security Solution Stack, την πρώτη converged λύση για εικονικά και cloud περιβάλλοντα και την λύση HP Data Protector, που υποστηρίζει την τεχνολογία federated deduplication και προσφέρει πλέον ολοκληρωμένη προστασία για το VMware vCloud Director.