Την απάντηση στη νέα τάση της αγοράς δίνει η ΗΡ με την παροχή υπηρεσιών Managed Print Services.

Η συγκεκριμένη αγορά αναπτύσσεται ραγδαία με την ΗΡ να  αντιπροσωπεύει 4,2 δισ. δολάρια σε συνολική αξία συμβολαίων για το 2008. Σύμφωνα με στοιχεία της Gartner Group, τον Σεπτέμβριο του 2008, οι εταιρείες που υλοποιούν υπηρεσίες Managed Print Services (MPS) είχαν ως στόχο τη μείωση έως και 30% του συνολικού κόστους εκτυπωτικών εργασιών. Στον τομέα των υπηρεσιών Managed Print Services (MPS), η ΗΡ Ηellas δραστηριοποιείται στρατηγικά από το 2007 υλοποιώντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε μεσαίους και μεγάλους οργανισμούς.