Η HP βρίσκεται στην πρώτη θέση της αγοράς των Industry Standard Servers για την Ελλάδα και την Κύπρο, σύμφωνα με την έκθεση της IDC EMEA PC Tracker.

H HP αύξησε το μερίδιο αγοράς σε 54 %, που αφορά στον αριθμό μονάδων που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά στο πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο του 2009. Η HP Hellas, σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC, σήμερα διαθέτει περισσότερους servers απ’ όσους το σύνολο όλων των υπόλοιπων κατασκευαστών μαζί. Ειδικότερα, η HP παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 8,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς.