Η HP συγκαταλέγεται μεταξύ των 20 καλύτερων εταιρειών στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για  πελάτες και συνεργάτες σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε στο www.trainingindustry.com για το 2008. O οργανισμός παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών της HP ξεπερνά τα 30 χρόνια εμπειρίας, τις 160 χώρες παροχής υπηρεσιών και τους 1500 και πλέον πιστοποιημένους εισηγητές. Μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και σύγχρονων προγραμμάτων, ο Οργανισμός εκπαιδεύει κάθε χρόνο περισσότερους από 200.000 επαγγελματίες.