Η HP γνωστοποεί ότι η Gartner περιέλαβε τις λύσεις της εταιρείας στο «τεταρτημόριο των ηγετών» της έκθεσης “Magic Quadrant for Application Performance Monitoring”.

Οι αναλυτές της Gartner αναγνώρίσαν το όραμα, τη στρατηγική και την τοποθέτηση της HP στη συγκεκριμένη αγορά, αλλά και την ικανότητα της εταιρείας να παρέχει λύσεις που διατηρούν τις επιδόσεις των επιχειρησιακών εφαρμογών πληροφορικής σε υψηλό επίπεδο.

Η συγκεκριμένη έκθεση είναι η πρώτη στο είδος της και προέκυψε λόγω της τάσης τα εταιρικά πληροφοριακά συστήματα να βασίζονται σε μεμονωμένες εφαρμογές, αλλά και γιατί ο αυξανόμενος όγκος δεδομένων καθιστά πιο δύσκολη τη διαχείριση των εφαρμογών και τη διατήρηση της απόδοσης τους σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τη Gartner, οι λύσεις ελέγχου της απόδοσης των εφαρμογών πρέπει να διακρίνονται από μια ολιστική προσέγγιση ως προς τη λειτουργικότητα, καθώς για τη διασφάλιση υψηλών επιδόσεων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις εφαρμογές – από τις δυνατότητες της βάσης δεδομένων έως την εμπειρία του τελικού χρήστη.