Η Human Resources Development (HRD), εταιρεία του Ομίλου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Δομή, προχώρησε στην προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).

Το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης της HRD βασίζεται στην πλατφόρμα Moodle έκδοση 1.9 και ενσωματώνει εκπαιδευτική ύλη που καλύπτει τις βασικές εφαρμογές γραφείου (Microsoft Office και Windows), καθώς και μαθήματα επιχειρησιακών δεξιοτήτων (Τεχνικές Διαπραγμάτευσης, Εξυπηρέτηση Πελατών και Δεξιότητες Πωλήσεων).

Το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από απόσταση, τέθηκε σε εφαρμογή και λειτουργεί από τις 27 Φεβρουαρίου 2009. Η υλοποίηση του συστήματος e-learning έγινε με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράμματος e-services.