Το πρώτο 5G Core Summit πραγματοποιήθηκε στην Μαδρίτη, της Ισπανίας.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, η  Huawei παρουσίασε το πρώτο ολοκληρωμένο 5G Core δίκτυο, με   τεχνολογία “containers” σε όλα τα  στοιχεία δικτύου (NFs). Με την τεχνολογία αυτή, το δίκτυο καθίσταται πιο ευέλικτο και γρήγορο, βοηθώντας τους παρόχους να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό  των επιχειρήσεων.

Για να υποστηριχθούν οι διαφορετικές απαιτήσεις των εφαρμογών των επιχειρήσεων στην εποχή του 5G, τα δίκτυα πρέπει να υποστηρίζουν δυναμικές μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού, καθώς και γρήγορη αναβάθμισή του, ώστε να είναι εφικτή η ανάπτυξη  καινοτόμων υπηρεσιών,  να μειωθεί το κόστος δοκιμών και σφαλμάτων και να επιταχυνθεί η ευελιξία των επιχειρήσεων.

Το 3GPP εισάγει την αρχιτεκτονική Service Based Architecture (SBA) στο Core Δίκτυο 5G για ευέλικτη προσαρμογή και συνδυασμό των στοιχείων δικτύου ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη. Η Huawei διαχωρίζει περαιτέρω τα στοιχεία δικτύου (NFs) σε microservices, ώστε να επιταχυνθούν οι νέες εκδόσεις λογισμικού, και να γίνει η  ενοποίηση των υπηρεσιών πιο ευέλικτη. Η Huawei παρουσίασε επίσης στο MWC 2019, το πρώτο παγκόσμιο δίκτυο 5G βασισμένο στην αρχιτεκτονική Μicroservice-Centric Architecture MCA.

Το πρώτο ολοκληρωμένο 5G Core Δίκτυο με τεχνολογία “containers” υποστηρίζει 2G /3G /4G / 5G NSA/5G SA πρόσβαση, βοηθάει τους παρόχους να χτίσουν πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά δίκτυα 5G, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφοροποιημένες απαιτήσεις  του κλάδου και να είναι επιτυχείς επιχειρηματικά.