Η Hypertech ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με τίτλο "Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Διαδραστικών Εφαρμογών και Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου".

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου που θα προκύψει από την ψηφιοποίηση της νέας συλλογής Κωστάκη (δωρεά από την οικογένεια Κωστάκη προς το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) και η αξιοποίησή του μέσω της ανάπτυξης διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, σταθμών πολυμέσων υψηλών επιδόσεων, με ειδική διαμόρφωση στο κτήριο του Μουσείου, με στόχο την πρόσβαση του κοινού στις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν. Επιπλέον, θα περιλαμβάνονται infokiosks, διακομιστής για την αποθήκευση και διαχείριση περιεχομένου video, ψηφιακοί προβολείς video, καθώς και εξοπλισμός παραγωγής ψηφιακού οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Υπενθυμίζεται πως η Hypertech ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στα 229.997 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.