Η Hypertech, θυγατρική του Ομίλου της TREK Consulting, ανέλαβε έργο ανάπτυξης πολυμεσικής Ηλεκτρονικής Πύλης Εξυπηρέτησης Πολιτών της Νομαρχίας, μέσω της οποίας θα παρέχονται Υπηρεσίες προς τους Πολίτες, είτε μέσω Διαδικτυακής Πύλης, είτε μέσω Τηλεφώνου (φωνητικές εντολές - IVR), είτε σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω SMS και άλλων εφαρμογών κινητών τηλεφώνων.

Πρακτικά, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα ενημερώνονται άμεσα και έγκυρα για μια σειρά θεμάτων πολιτικού και διοικητικού ενδιαφέροντος, όπως αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου, διατάξεις εφαρμογής κανόνων σε επίπεδο περιφερειακής διοίκησης, πολεοδομικών αποφάσεων, θεμάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθιστώντας έτσι τον πολίτη των Γρεβενών ενεργό και ενημερωμένο.  Παράλληλα, μέσω της ίδιας ολοκληρωμένης Τεχνολογικής εφαρμογής θα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και αλληλεπίδρασης ομάδων πληθυσμού σε θέματα αγροτικών και αγροτουριστικών ενισχύσεων, προγραμμάτων ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης και η συμμετοχή ιδιωτών και επιχειρήσεων σε προμήθειες και έργα της Νομαρχίας Γρεβενών. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 213.000 ευρώ.