Για να βοηθήσει τους διεθνείς οργανισμούς να αποκτήσουν ουσιαστική πληροφόρηση από την τεράστια εισροή των δεδομένων που δημιουργούνται σε καθημερινή βάση, η IBM επέκτεινε πρόσφατα την οικογένεια PureSystems, παρουσιάζοντας το νέο σύστημα Pure Data.

Τώρα, οι οργανισμοί μπορούν να διαχειρίζονται περισσότερο αποδοτικά και να αναλύουν γρήγορα petabyte δεδομένων σε λίγα λεπτά, καθώς και να χρησιμοποιούν έξυπνα αυτήν την πληροφόρηση για την υποστήριξη συγκεκριμένων επιχειρησιακών στόχων σε όλο τον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Τα νέα συστήματα είναι διαθέσιμα σε τρία μοντέλα, ειδικά σχεδιασμένα για συγκεκριμένα φορτία εργασίας, βελτιστοποιημένα για ανάλυση συναλλαγών, λειτουργιών και μεγάλου όγκου δεδομένων, στοχεύοντας στην επίλυση των ανωτέρω προκλήσεων. Το σύστημα PureData αποτελεί το επόμενο βήμα στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της IBM, η οποία συνίσταται στη διάθεση μιας οικογένειας συστημάτων με ενσωματωμένη εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αξιοποιώντας δεκαετίες πείρας της IBM.