Η IBM ανακοίνωσε πρόσφατα νέες δυνατότητες αντιμετώπισης περιστατικών - οι οποίες προσφέρονται μέσα από το χαρτοφυλάκιο λύσεων ασφάλειας IBM Resilient - με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR.

Οι νέες δυνατότητες που παρουσίασε η ΙΒΜ περιλαμβάνουν:
•  Resilient GDPR Preparatory Guide . Ένα διαδραστικό εργαλείο που παρέχει βήμα προς βήμα οδηγίες για την ετοιμότητα της επιχείρησης ως προς τον Κανονισμό GDPR.
•  Resilient GDPR Simulation. Μια νέα λειτουργία της πλατφόρμας Resilient IRP που βοηθά τους αναλυτές ασφάλειας της επιχείρησης να προσομοιάσουν  τις ενέργειες στις οποίες θα χρειαστεί, ενδεχομένως , να προβούν σε περίπτωση παραβίασης (βάσει του Κανονισμού GDPR), όπως η απαίτηση ενημέρωσης εντός 72 ωρών, η εκτίμηση του κινδύνου δυσμενών επιπτώσεων ή η επικοινωνία με τον υπεύθυνο ασφάλειας δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Data Protection Authority – DPA).
•  Resilient GDPR-Enhanced Privacy Module.  Η ΙΒΜ πρόσθεσε τις απαιτήσεις του Κανονισμού GDPR στην παγκόσμια λειτουργική μονάδα προστασίας της ιδιωτικότητας που διαθέτει  και θα συνεχίσει να την ενημερώνει έτσι ώστε, όταν τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός GDPR στις 25 Μαΐου 2018, οι πελάτες που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα  ΙBM Resilient να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων των σχετικών οδηγιών και κανονισμών του GDPR.