Το νέο πανελλαδικό δίκτυο εμπορικών συνεργατών Platinum της Citizen ανακοίνωσε η ICS Καραφύλλης Α.Ε., ένα δίκτυο που συνίσταται από εξουσιοδοτημένα κέντρα Citizen με παρουσία και υποστήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις με τις πλέον σύγχρονες λύσεις της αγοράς.

Η ICS Καραφύλλης Α.Ε. είναι αντιπρόσωπος και διανομέας των λύσεων Πληροφορικής Citizen σε Ελλάδα και Κύπρο.