Η iKnowHow ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο "Ευρυζωνικό διαδικτυακό διαδραστικό σύστημα παροχής τουριστικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του Δήμου Κερκυραίων".

Το έργο αφορά στη σχεδίαση και κατασκευή διαδικτυακού διαδραστικού ευρυζωνικού συστήματος παροχής τουριστικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με στόχο την ενίσχυση και προβολή της τουριστικής δραστηριότητας του Δήμου Κερκυραίων. Περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα: α) υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους έλληνες ταξιδιωτικούς πράκτορες και β) παροχή υπηρεσιών application service provisioning σε ξενοδοχειακούς φορείς του Δήμου Κερκυραίων. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 248.378 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.