Η iKnowHow ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος υπηρεσιών κοινωνικής βοήθειας για το Δήμο Βούλας.

Το εν λόγω έργο αφορά στη σχεδίαση και ανάπτυξη Πλατφόρμας για την παροχή εξειδικευμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε ηλικιωμένους, άτομα με κινητικά προβλήματα και μετανάστες, για τους δημότες και κατοίκους του Δήμου Βούλας.
Οι τρεις κατηγορίες ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες:
1) Υπηρεσίες για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες (κινητικά προβλήματα), οι οποίες θα παρέχουν on-line πρόσβαση σε πληροφορίες για υπηρεσίες του Δήμου προς ηλικιωμένους και άτομα με κινητικά προβλήματα, δημιουργία αιτημάτων για παροχή φιλοξενίας και εξειδικευμένης βοήθειας καθώς και υπηρεσίες κρατήσεων για μέσα μετακίνησης και εύρεση εθελοντών.
2) Υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε μετανάστες με κύριο σκοπό την πληροφόρηση για τις κοινωνικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της μετακίνησης και της φιλοξενίας αλλά και τη δημιουργία εργαλείου που θα αποτυπώνει τις ανάγκες μετακίνησης για την κατανόηση και καλύτερη παρακολούθηση του φαινομένου μεταξύ των κοινωνικών περιφερειών.
3) Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας παροχής βοήθειας σε ηλικιωμένους και πολίτες με ειδικές ανάγκες και υποστήριξη των κοινωνικών λειτουργών. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 319.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.