Η IMC ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Ανάπτυξη και διάθεση εφαρμογών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικής συμμετοχής για την πρόωθηση της ευρυζωνικότητας στη Ν.Α Σάμου”. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 262.490 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.