Η Info-Quest, Citrix Value added Distributor και η 100% θυγατρική της Uni Systems, Citrix Silver Solution Advisor θα παρουσιάσουν τις νέες ολοκληρωμένες λύσεις βελτιστοποίησης, ασφάλειας και virtualization της Citrix την Τετάρτη 17 Ιουνίου στην Αίγλη Ζαππείου.

Οι νέες λύσεις της Citrix, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μία ολοκληρωμένη στρατηγική  application delivery για την παροχή εφαρμογών από το Data Center στο Desktop, επιτυγχάνοντας έως 50% μείωση στα λειτουργικά κόστη, έως 75% μείωση των απαιτήσεων σε bandwidth και  έως  60% μείωση στις απαιτήσεις web server.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πώς οι Citrix και HP συνεργάζονται για να παρέχουν end-to-end λύσεις virtualization. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί Virtual lab όπου θα παρουσιαστούν σε real time πρωτοποριακές τεχνολογίες της Citrix, όπως η επιτάχυνση διαδικτυακών εφαρμογών, desktop και server virtualization.