Η Inform Lykos Ρουμανίας στην συνεχόμενη προσπάθεια της για ανάπτυξη στον χώρο των ψηφιακών υπηρεσιών απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των εταιρειών Sistec Next Docs και Sistec Confidential.

Η νέα αυτή σημαντική επένδυση (δεύτερη κατά σειρά μέσα στο 2019) αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Inform για την ενδυνάμωση της θέσης της στον χώρο των υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού στην αγορά της Ρουμανίας. Η διεύρυνση της πελατειακής βάσης καθώς και η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου λύσεων μέσω της προσθήκης υπηρεσιών όπως Document Flow Automation (nextFLOW), Digital Archiving (nextDIGITAL), Physical Archiving (nextARCHIVE) και Collection-Distraction & Recycling of Physical Documents (nextSTRIP), θα προσφέρουν στην εταιρεία και στους πελάτες της προστιθέμενη αξία και λύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.