Η Intel Security δημοσίευσε τη μελέτη «McAfee Labs Threats Report: September 2016», η οποία επισημαίνει την αυξανόμενη απειλή του ransomware για τον κλάδο φροντίδας υγείας, διερευνά το «ποιος και πώς» της απώλειας δεδομένων, εξηγεί την πρακτικές πτυχές της εφαρμογής του Machine Learning από τις εταιρείες παροχής λύσεων cybersecurity και χαρτογραφεί την ανάπτυξη του ransomware, του mobile malware, του macro malware και άλλων απειλών που χαρακτήρισαν το δεύτερο τρίμηνο του 2016.

Σύμφωνα με την έρευνα:
– Οι επιθέσεις ransomware στοχεύουν όλο και περισσότερο σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
-Περισσότερο από το 25% των συμμετεχόντων δεν παρακολουθούν το διαμοιρασμό (ή την πρόσβαση) ευαίσθητων πληροφοριών εργαζομένων ή πελατών.
-Σχεδόν 40% των απωλειών δεδομένων εμπλέκουν την ύπαρξη φυσικών μέσων, όπως USB drives, ωστόσο μόλις 37% των οργανισμών αξιοποιούν λύσεις endpoint monitoring ή user activity για να εντοπίζουν τη χρήση τέτοιων μέσων.