Η Intelen, σε συνεργασία με το Δήμο Ζωγράφου και στο πλαίσιο της συμφωνίας διετούς στρατηγικής ανάπτυξης "Εξυπνη Ενέργεια 2009 - 2011", εγκατέστησε επιτυχώς στο κτίριο του δημαρχείου Ζωγράφου το πρώτο ενεργειακό πληροφοριακό σύστημα ευφυούς ενεργειακής διαχείρισης στην Ελλάδα.

Το group, καινοτόμο στη σύγκλιση της ενέργειας με την πληροφορική και τα e-Utilities, ενώνει το ισχυρό R-D, το δημιουργικό Business Development και τα καινοτόμα professionals services και σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική και ενεργειακή ευαισθησία του Δημάρχου Ζωγράφου Γιάννη Καζάκου, επέλεξε τη συνεργασία αυτή για να αποτελέσει την έναρξη ενός σημαντικού κύκλου εργασιών και εφαρμογών Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων, στον ιδιωτικό και τον ευρύ δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Το διαδικτυακό σύστημα προσφέρει στο Δήμο Ζωγράφου τη δυνατότητα της ευφυούς καταμέτρησης της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και της αποκωδικοποίησης – ανάλυσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου και του προσωπικού (Smart
Behavioural Profiling).

Η ψηφιακή ενεργειακή αποτύπωση, διαμέσου της ειδικής διαδραστικής εφαρμογής, προσφέρει στον Δήμο την εξατομικευμένη πληροφόρηση ώστε να προβεί στις απαιτούμενες παρεμβατικές ενέργειες και να αξιολογήσει το μετρήσιμο αποτέλεσμα αυτών. Η διαδραστική υπηρεσία 4ου – 5ου επιπέδου, θα είναι διαθέσιμη σύντομα και στους Δημότες αλλά και στο ευρύ κοινό από σχετικό link στο site του Δήμου και από το Εθνικό Ενεργειακό Δίκτυο PLUGme (http://www.plugme.eu). “Οι εν λόγω προσωποποιημένες ηλεκτρονικές ενεργειακές υπηρεσίες και το ψηφιακά αποθηκευμένο ενεργειακό ιστορικό, μπορούν να υποστηρίξουν και αξιολογήσουν είτε παρεμβατικές/επενδυτικές ενέργειες, είτε ενέργειες ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης και ενεργειακής εκπαίδευσης προσωπικού και δημοτών (energy awareness), όπως αυτές προδιαγράφονται από σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, το ΣΔΕΑ καθώς και τη φιλοσοφία δράσεων του ΥΠΑΝ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, [email protected], κα)” εξηγεί ο Βασίλειος Νικολόπουλος, Head του Group.