Η Intelli Solutions ολοκλήρωσε έργο Application Performance Management για τον Ο.Τ.Ε., με στόχο τον έλεγχο της απόδοσης και της διαθεσιμότητας κρίσιμων εφαρμογών και συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τα σημεία πώλησης του οργανισμού, αξιοποιώντας την πλατφόρμα της Compuware.

Καθώς τα κλασικά management και monitoring συστήματα δεν επιτρέπουν την πλήρη ανάλυση της υπηρεσίας, αλλά εστιάζουν στην παρακολούθηση συγκεκριμένων συστημάτων, αποφασίστηκε η υιοθέτηση της μεθοδολογίας End User Experience για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών από την οπτική γωνία του τελικού χρήστη, εστιάζοντας σε θέματα ποιότητας παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

Η Intelli Solutions ανταποκρίθηκε πλήρως σε αυτή την ανάγκη βασιζόμενη σε λύσεις της Compuware και ειδικότερα στη σουίτα Vantage, επιτρέποντας στον Ο.Τ.Ε. να παρακολουθεί την χρήση των εφαρμογών από όλους τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο. Η υλοποίηση έγινε  χωρίς την χρήση agents, και παρέχοντας δυνατότητα παρακολούθησης End-User-Experience, προσφέροντας στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας τη δυνατότητα παρακολούθησης της πραγματικής εικόνας των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι τελικοί χρήστες.

Παράλληλα όμως προσφέρθηκε η δυνατότητα στους υπεύθυνους διαχειριστές να εντοπίζουν την εμφάνιση όποιου  προβλήματος, αναλύοντας την πληροφορία στις ενότητες Client – Network – Server.  Η υποδομή τέλος επιτρέπει την παροχή της πληροφορίας σε διαφορετικούς ρόλους χρηστών, από τα ανώτερα στελέχη έως τους διαχειριστές των συστημάτων, παρουσιάζοντας την με τον πιο ωφέλιμο τρόπο.