Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας επέλεξε τη λύση Asset Manager της Intelli Solutions για τις ανάγκες διαχείρισης των ειδικευμένων assets της Δ/νσης Πληροφορικής.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παγίων και περιουσιακών στοιχείων, προσφέροντας μια σειρά από πλεονεκτήματα στα τμήματα μηχανογράφησης της τράπεζας. Η λύση Asset Manager 2008 της Intelli Solutions είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, συντήρησης και εποπτείας των IT assets της Εθνικής Τράπεζας, διαθέτει μηχανισμό εντοπισμού σφαλμάτων διασύνδεσης παγίων δικτύου, Impact Analysis σε περιπτώσεις αστοχίας hardware ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει και το business continuity μέσω παρακολούθησης business assets (applications και services).