Η Intelli Solutions ανέπτυξε για την Knauf Γυψοποιία ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραμετροποίησης, σύνθεσης και κοστολόγησης των προϊόντων της εταιρείας, προσφέροντας μια σειρά από πλεονεκτήματα στους μηχανικούς, μελετητές και τεχνίτες που προδιαγράφουν και κατασκευάζουν τα συστήματα δόμησης Knauf.

Η λύση Cost Wizard που ανάπτυξε η Intelli Solutions, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραμετροποίησης και σύνθεσης των προϊόντων της Knauf, διαθέτει μηχανισμό θέσπισης επιχειρηματικών κανόνων σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η επιλογή και παραμετροποίηση των τεχνικών λύσεων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται απλή και εύκολη κοστολόγηση για τα συστήματα δόμησης που απαρτίζουν το τελικό τεχνικό έργο.