Η Interamerican εξελίσσει το πρόγραμμα εταιρικής καινοτομίας “Imagine” και σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει το πρώτο “Open Innovation Initiative”, με στόχο να γίνουν οι καινοτόμες ιδέες πράξη.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την ιδέα του σε συγκεκριμένους τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος της εταιρείας και να έχει, στη συνέχεια, την ευκαιρία να σχεδιάσει και να αναπτύξει καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα για τον ασφαλιστικό κλάδο. Για να ταιριάξει μια ιδέα με το “Open Innovation Initiative”, πρέπει να είναι συναφής με έναν από τους θεματικούς τομείς Healthy Living, Smart Home, ON Demand Insurance.

Οι δυο συνεργαζόμενοι φορείς θα παρέχουν στους συμμετέχοντες όλη την απαραίτητη ενημέρωση, τεχνογνωσία και υποστήριξη, ώστε οι ιδέες τους να αναδειχθούν, να αναπτυχθούν και να επιτύχουν στην αγορά.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοικτή για ομάδες που αποτελούνται από 2 μέχρι 5 άτομα. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 3 Μαΐου στον σύνδεσμο https://www.imagineprogram.gr/ypovoli-symmetoxis/, ενώ πληροφορίες παρέχονται στον σύνδεσμο https://www.imagineprogram.gr/.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η ανάπτυξη του προγράμματος καινοτομίας “Imagine” της Interamerican, που ορίζεται από τέσσερα διαδοχικά στάδια χαρακτηρίζοντας την ολοκληρωμένη διαδρομή μιάς ιδέας – από τη σύλληψη μέχρι την πλήρη υλοποίησή της. Κατά το πρόσφατο “Incubation Demo Day”, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των ομάδων που ασχολήθηκαν με υπηρεσίες Υγείας και Αυτοκινήτου. Από τα στελέχη και τους εργαζομένους της εταιρείας αναδείχθηκε νικήτρια του Demo Day η ομάδα για το Αυτοκίνητο, που αποτελούσαν οι Σάντυ Μανουσάκη, Τρύφων Τρυφωνόπουλος, Μαρία Βέττα, Φιλίππα Σκαμάγκου και Ρία Μυλωνά.