Η International Life επέλεξε τις cloud λύσεις της Microsoft και συγκεκριμένα την πλατφόρμα Office 365, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την παραγωγικότητα και λειτουργικότητα των εργαζομένων της.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου του 2014 και ολοκληρώθηκε στο τέλος του ίδιου μήνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε 266 χρήστες να βελτιώσουν την επικοινωνία τους σε μεγάλο βαθμό, μέσω των πιο σύγχρονων και καινοτόμων λύσεων, όπως της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Exchange Online. Μια από τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετώπιζε η επιχείρηση πριν την εγκατάσταση του Office 365, ήταν το γεγονός ότι η διαχείριση του προηγούμενου mail server ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα και με υψηλό κόστος, χωρίς καμία υπηρεσία συνεργασίας, επομένως η εταιρεία χρειαζόταν μία αξιόπιστη και ασφαλή πλατφόρμας, για τη μετάβασή της στο cloud. Επιπλέον, το γεγονός ότι απέφυγε επενδύσεις σε IT υποδομές, κόστη συντήρησης και διαχείρισης, της επέτρεψε να εξοικονομήσει πόρους τους οποίους αξιοποίησε σε βασικούς τομείς της εταιρείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ολοκλήρωση του έργου διήρκησε λιγότερο από ένα μήνα.