Η Intersys ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής εκπαιδευτικών δράσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια φάξ-τηλεφώνων και φωτοτυπικών για 12 σχολικές βιβλιοθήκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 45.696 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.