Για πέντε επιπλέον έτη ανανέωσε τη συνεργασία της η βιομηχανία φαρμάκων DEMO ABEE με την Intersys Α.Ε., επίσημη αντιπρόσωπο των Business Imaging & Professional Print λύσεων της Canon.

Η ανανέωση επισφραγίζει την επιτυχημένη συνεργασία που ξεκίνησε το 2014 και ταυτόχρονα αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της DEMO στην Intersys για την υλοποίηση και υποστήριξη της διαχείρισης των εκτυπώσεων, της οποίας η μείωση του κόστους ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις. Η συνεργασία περιλαμβάνει την επέκταση των Managed Print Services της Ιntersys και του λογισμικού uniFLOW, στις κεντρικές υπηρεσίες και στα γραφεία-αποθήκες της DEMO, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση του ελέγχου των εκτυπώσεων και τη μείωση του κόστους.