Η Interworks έλαβε τη διάκριση Certificate of Competency Achievement στον τομέα εξειδίκευσης Hosting solutions, ως Hosting Expert από τη Microsoft.

Με τη διάκριση αυτή η Microsoft αναγνωρίζει  την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Interworks στο συγκεκριμένο τομέα.  Η πιστοποίηση στον τομέα εξειδίκευσης Hosting Solutions εγκαινιάστηκε το 2008 και είναι σχεδιασμένη για συνεργάτες που διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανότητες στην ανάπτυξη λύσεων φιλοξενίας βασισμένες σε λύσεις της Microsoft. Αυτή η εξειδίκευση είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι  οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας (hosted services) παίζουν σημαντικό ρόλο στο πώς “βιώνουν” οι τελικοί χρήστες τις εφαρμογές της Microsoft (customer experience).