Η Interworks διαθέτει το Cloud Fabric (Infrastructure as a service) που είναι η υποδομή που απαιτείται για την χρήση Cloud Servers και τη διαχείριση των απαραίτητων APIs.

Επιπρόσθετα, διαθέτει Cloud Services (Platform as a Service) με τα οποία οι εταιρείες που αναπτύσσουν λογισμικό έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα των εφαρμογών της Microsoft (Exchange, SharePoint, OCS, IIS κ.ά.) ώστε να εμπλουτίσουν την εφαρμογή τους  με τα παραπάνω APIs γλιτώνοντας πολύτιμο χρόνο και λαμβάνοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία.
Τέλος, η Interworks μαζί με τους ISVs που συνεργάζεται διαθέτει Cloud Apps (Software as a Service), οι οποίες είναι εφαρμογές που παρέχονται μέσω του Internet όπως CRM, ERP και Εμπορική Διαχείριση, Φορητή Παραγγελιοληψία, Unified Messaging, CMS κ.ά.,  με την μορφή υπηρεσίας ανάλογα με τη ζήτηση του πελάτη, με μικρή αρχική επένδυση, χωρίς κόστος αγοράς και συντήρησης λογισμικού, με ευέλικτο μοντέλο πληρωμής pay as you go και πρόσβαση από παντού και οποιαδήποτε συσκευή.