Η Interworks αποτελεί μία από τις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως που χαρακτηρίζεται ως Cool Vendor στην κατηγορία Cloud Services Brokerages.

«Ο χαρακτηρισμός αυτός της Interworks δικαιώνει τις έως τώρα προσπάθειες και επενδύσεις μας στη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών cloud. Στόχος ήταν και είναι να παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία σε Τηλεπικοινωνιακούς φορείς και Service Providers ώστε να μπορούν να προφέρουν τις κατάλληλες υπηρεσίες με τον πλέον βέλτιστο τρόπο» δήλωσε ο Βασίλης Ζωγράφος, CEO της Interworks.

Bάσει εκτιμήσεων της Gartner που περιλαμβάνονται στο report, περίπου100 δις. δολ. θα ξοδευτούν παγκοσμίως ετησίως στην κατηγορία Cloud Services Brokerages μέχρι το 2014. Επιπλέον τεχνολογίες που περιλαμβάνονται σε CSB όπως aggregated service catalogs, provisioning portals, metering and billing, μπορούν να βοηθήσουν τους Service Providers να προωθήσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά ένα ολοκληρωμένο portfolio  Cloud Services  προς τους πελάτες τους.